STEPS: Survival Toolkit for EDC in Postfactual Societies PDF Εκτύπωση

Το πρόγραμμα STEPS: Survival Toolkit for EDC in Postfactual Societies αποτελεί ένα πρόγραμμα κινητικότητας για ενεργούς επαγγελματίες, που εργάζονται με νέους και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Στόχος του προγράμματος είναι να μελετήσει την επίδραση της εκπαίδευσης ως μέτρο αντιμετώπισης διαφόρων πολιτικo-κοινωνικών φαινομένων, όπως είναι ο λαϊκισμός και η προπαγάνδα και δομείται από μία σειρά τριών (3) σεμιναρίων και μίας επιμόρφωσης, τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς και σε άτομα που απασχολούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ιδιότητα του Πολίτη και οι αποδέκτες της δράσης τους είναι νέοι, ενήλικες ή/και μεικτές ομάδες. Οι συναντήσεις στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτών θα λάβουν μέρος συνολικά δέκα έξι (16) ενεργοί οργανισμοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα STEPS αποτελεί μία προσπάθεια εκ μέρους ειδικών (experts) να διερευνήσουν και να δώσουν απαντήσεις αναφορικά με την άνοδο της εμφάνισης έντονων κοινωνικο-πολιτικών φαινομένων, όπως είναι το φαινόμενο της προπαγάνδας, καθώς και επεισοδίων βίαιης ριζοσπαστικοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, λόγω της μεγάλης επίδρασης και αναστάτωσης που προκαλούν στο εσωτερικό της κοινωνίας και ειδικά στους νέους. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι μία από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ατζέντας αποτελεί η ενίσχυση της Εκπαίδευσης γύρω από την Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το εν λόγω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βασιζόμενο σε ευρωπαϊκές αρχές και πρότυπα, τα οποία αναδύονται από διάφορα ευρωπαϊκά κείμενα, όπως η Διακήρυξη του Παρισιού (Paris Declaration), το αναθεωρημένο Κείμενο για την Στρατηγική της Ευρώπης 2020 γύρω από την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (Education and Training Strategy in Europe 2020), καθώς και άλλα σχετικά κείμενα, όπως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Νέους (EU Youth Strategy) και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EU Strategy on Human Rights). Το πρόγραμμα λοιπόν στοχεύει σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Από την μία επιδιώκει την ενίσχυση στην πράξη επαγγελματιών και φορέων που απασχολούνται με νέους, μέσα από την παροχή στοχευμένων, στο χώρο της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη & τα ανθρώπινα δικαιώματα, δράσεων και συγχρόνως, δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς και επαγγελματίες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από καίρια θέματα της επικαιρότητας και συγχρόνως να σχεδιάσουν από κοινού μία πολιτική που επικεντρώνεται στη δημιουργία μίας περισσότερο ασφαλούς, ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας έχοντας ως εργαλείο υλοποίησης την εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των σεμιναρίων και της επιμόρφωσης διέπονται από τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης και βασίζονται σε εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία, που στοχεύουν στην εμπειρική προσέγγιση, στην συμμετοχικότητα και τη μεταξύ των συμμετεχόντων συνεργασία. Το εκπαιδευτικό προϊόν που θα προκύψει μετά το πέρας των συναντήσεων θα είναι μία ‘εργαλειοθήκη’ (toolkit) μέσα από την οποία θα παρέχεται στους εκπαιδευτικούς φορείς και στους εκπαιδευτές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης προτεινόμενο υλικό και εργαλεία για εκπαιδευτικές δράσεις, όσον αφορά την αντιμετώπιση φαινομένων που σχετίζονται με την προπαγάνδα, τoν λαϊκισμό καθώς και τη ρητορική μίσους.

STEPS is a mobility project for staff active in youth work. STEPS supported by the Erasmus+ Programme of the European Union, Agreement Number - 2017-1-DE04-KA105-015114.

Χρονική διάρκεια

Έναρξη: 01-05-2017
Λήξη: 30-11-2018

16 συμμετέχοντες

Συντονιστής: Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten AdB e.V. (Germany)

Εταίροι:
1. Democracy and Human Rights Education in Europe (DARE) (Belgium)
2. Demokratiezentrum Wien (Austria)
3. Partners Bulgaria Foundation (Bulgaria)
4. Bulgarian Network for Human Rights Education (Bulgaria)
5. Multicultural Centre Prague (Czech Republic)
6. Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein (Germany)
7. MitOst e.V. (Germany)
8. Univeristy of Peloponnese (UoP) (Greece)
9. Ecole Instrument de Paix Italia Scuola Strumento di Pace (E.I.P. Italia)
10. Menneskerettighetsakademiet (Norway)
11. Institutul Intercultural Timisoara (Romania)
12. Asociatia cultural-educativa Ambasadorii prieteniei (Romania)
13. Zink Asturias (Spain)
14. Bemis Scotland (UK)
15. Jaan Tonissoni Institut MTU (Estonia)

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την 1ο σεμινάριο, θα μπορούσατε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://dare-network.blogspot.gr/2017/07/steps-survival-toolkit-for-edc-in.html

Ακολουθήστε μας στο facebook: https://www.facebook.com/DARENetworkEU/

Πληροφορίες για το πρόγραμμα (εκ μέρους του ΠαΠελ):

a. Δρ. Δέσποινα Καρακατσάνη

T: +30 27410-74984

E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

a. κα Δώρα Κατσαμώρη

E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.