(11-09-2018) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2018-2019 PDF Εκτύπωση

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2018-2019 


 1. Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση (Αιτήσεις συμμετοχής έως 28 Σεπτεμβρίου 2018) Παράταση Υποβολής Αιτήσεων
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές

  • Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

 

 1. Κοινωνική Πολιτική (Αιτήσεις συμμετοχής έως 15 Οκτωβρίου 2018) Παράταση Υποβολής Αιτήσεων
  • Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

  • Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας

  • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική