Ομότιμοι Καθηγητές PDF Print
There are no translations available.

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα 

Γνωστικό  Αντικείμενο

e-mail

Κλάδης Διονύσιος

Καθηγητής

Εκπαιδευτική Πολιτική This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Καφετζής Παναγιώτης

Καθηγητής

Πολιτική κουλτούρα με εφαρμογή στην ανάλυση των δημόσιων πολιτικών This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Κουλαϊδής Βασίλειος

Καθηγητής

Παιδαγωγική

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μπαγάκης Γεώργιος

Καθηγητής

Μεθοδολογία και πολιτικές διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Τσατσαρώνη Άννα

Καθηγήτρια

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it