(22-02-2019) Σεμινάρια Υ/Δ PDF Print
There are no translations available.

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στις 18.00 θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής οι εξής διαλέξεις Υ/Δ του Τμήματος

  • Ζωή Σιούλη, Η Ασφαλιστική Μεταμόρφωση των Επικουρικών Συντάξεων: Ανταποδοτικότητα εναντίον Αναδιανομής και Αλληλεγγύης
  • Έλενα Βακουφτσή, Μορφές συλλογικότητας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας κατά την ενσωμάτωσή τους στην Πελοπόννησο

Στις διαλέξεις καλούνται όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (πρωτίστως Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν Διπλωματικές Εργασίες).