Μεταπτυχιακές Σπουδές PDF Εκτύπωση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος εγκρίθηκε και λειτουργεί από το 2007. (Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014−2015 έως και 2017-18, το Π.Μ.Σ. λειτούργησε αναμορφωμένο με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» και απένειμε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής πέντε (5) κατευθύνσεις:

- Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

- Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας

- Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

- Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)

- Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση.


Α. Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση, με τις εξής ειδικεύσεις:  (Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19)

(α) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

(β). Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές


 Β. Κοινωνική Πολιτική, με τις εξής ειδικεύσεις: (Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19)

(α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

(β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας

(γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική


 Γ. Πολιτική Ανώτατης εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17)

Διιδρυματικό - Διατμηματικό Π.Μ.Σ. λειτουργεί με τη και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


ΔΚοινωνική Καινοτομία & Στρατηγικές Ανάπτυξης (Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21)

Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. 


 

 Ε. Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης (Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22)


 

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών