Επιμόρφωση - Δια βίου εκπαίδευση PDF Εκτύπωση

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με την αριθμ. 228040/Ζ1/29-12-2017 (ΦΕΚ 4861) Υπουργική Απόφαση «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» και αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Ιστοσελίδα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. https://kedivim.uop.gr/