Εθνικά Έργα PDF Print
There are no translations available.

 ΤΙΤΛΟΣ  Χρονική Διάρκεια
Φιλελληνισμός, Ελληνικότητα και Ευρωπαϊκότητα: Συναντήσεις και Διασταυρώσεις  (1880-1930) 2018-2019
So.Da.Net. in Action 2018-2020
ΠΑΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Υλοποίηση της Επιμόρφωσης Επιμορφωτών» 2018-2019
Ανάπτυξη Μητρώου ασθενών με Διαβήτη στην Ελλάδα (ΚΑ 0230) 2013-2018
Assessment of the level of participation of Patient organizations in health policy decision making-The EMOTION Study (ΚΑ 0264) 2015-2019
Φαρμακευτική πολιτική από μακροοικονομική και μικροοικονομική σκοπιά (ΚΑ 0346) 2018-2019 
Τοπική προσαρμογή φαρμακοοικονομικών μοντέλων (cost-effectiveness / budget impact) για το Dupixent (dupilumab), για την αντιμετώπιση της μέτριας, σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας στην Ελλάδα (ΚΑ 0330) 2017-2019
Διερεύνηση του ετήσιου κόστους θεραπείας ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, με βιολογικούς παράγοντες (ΚΑ 0262) 2015-2019 
Το προφίλ και η διαχείριση των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδa (ΚΑ 0394) 2018-2019