Κανονισμός Εργαστηρίου Πληροφορικής PDF Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής λειτουργεί από το 2005 με στόχο να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, φιλοξενούμενων ερευνητών, καθώς και άλλων συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Τμήματος).

Το Εργαστήριο Πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, στον 2ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Τμήματος.

  • Αίθουσα 1: Διαθέτει 22 σταθμούς εργασίας.
  • Αίθουσα 2: Διαθέτει 22 σταθμούς εργασίας.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό του εργαστηρίου του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Κανονισμός εργαστηρίου πληροφορικής (pdf)