Κανονισμός Παιδαγωγικής Επάρκειας PDF Εκτύπωση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Κανονισμός Παιδαγωγικής Επάρκειας (pdf)


Άρθρο 1. Σκοπός λειτουργίας

Άρθρο 1. Σκοπός λειτουργίας προγράμματοςπρογράμματος

1. Η πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των υποψηφίων εκπαιδευτικών αποτελεί ζήτημα βαρύνουσας εκπαιδευτικής σημασίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο κατάλληλα καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού στην ελληνική εκπαίδευση. Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για τους διορισμούς Εκπαιδευτικών αλλά και την απασχόληση εκπαιδευτικών σε ιδιωτικές δομές.

2. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στοχεύει στην κατανόηση εκπαιδευτικών θεωριών και πρακτικών. Συνδυάζει την παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων, με την καλλιέργεια διδακτικών δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Άρθρο 2. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής μπορούν να παρακολουθήσουν:

α) φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ανεξαρτήτως ποσοτικού περιορισμού.

β) απόφοιτες/οι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

γ) απόφοιτες/οι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. του πεδίου Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών επιστημών.

Ο μέγιστος αριθμός αποφοίτων που εντάσσονται ετησίως στο Πρόγραμμα ανέρχεται στους είκοσι (20).

2. Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.