Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής PDF Print
There are no translations available.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1062/Β/23.03.2018), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου και Ιουνίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής