Μέλη ΔΕΠ PDF Εκτύπωση
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Γνωστικό  Αντικείμενο

Τηλέφωνο 

Εσωτερικό

e-mail

Βενιέρης Δημήτριος (Πρόεδρος & Δ/ντης ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική")

Καθηγητής

Κοινωνική Πολιτική 27410-74980

5200

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δημόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

27410-74986

5207

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Καρακατσάνη Δέσποινα (Εκπαιδευτική άδεια 18.2.2019-31.1.2020)

Καθηγήτρια

Επιστήμες της εκπαίδευσης: Εξέλιξη εκπαιδευτικών θεσμών και θεωριών 27410-74984   5205 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κατσής Αθανάσιος (Πρύτανης)

Καθηγητής

Στατιστική, με έμφαση στην εκπαιδευτική έρευνα 27410-74987 5208

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Καφετζής Παναγιώτης

Καθηγητής

Πολιτική κουλτούρα με εφαρμογή στην ανάλυση των δημόσιων πολιτικών 27410-74356 5314

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κοντούλη - Γείτονα Μαρία

Καθηγήτρια

Οικονομική ανάλυση κοινωνικών πολιτικών  27410-74989 5210 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μπαγάκης Γεώργιος (Δ/ντης ΠΜΣ "Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διοίκηση")

Καθηγητής

Μεθοδολογία και πολιτικές διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

27410-75630

5302

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παπαθεοδώρου Θεόδωρος (Αναστολή καθηκόντων)

Καθηγητής

Συγκριτική αντεγκληματική πολιτική

27410-74982

5203

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σπυριδάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής

Κοινωνική ανθρωπολογία των εργασιακών σχέσεων 27410-74352 5310  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

Τζιμογιάννης Αθανάσιος

Καθηγητής

Επιστήμη και τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση

27410-74350

5301 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τσακίρη Δέσποινα

Καθηγήτρια

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση  27410-74355  5313  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γαζή Φωτεινή (Έφη) (Εκπαιδευτική άδεια 15.2.2019-30.6.2019)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θεωρία της ιστοριογραφίας – Νεότερη ιστορία

27410-75634

5306

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

27410-74358

5316

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Νικολακάκη Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία

27410-75638

5319

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παπαρρηγόπουλος Ξενοφών

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φιλοσοφία και Γενική Θεωρία του Δικαίου 27410-74981 5202

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σουλιώτης Κυριάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολιτική υγείας  27410-74989  5210

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κουτσαμπέλας Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Ποσοτικές Προσεγγίσεις στις Εκπαιδευτικές Ανισότητες 27410-74356   5314 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Φερώνας Ανδρέας 

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης

27410-74359

5317

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Φεφές Μιχάλης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Ευρωπαϊκοί θεσμοί και κοινωνική οικονομία 

27410-75632

5304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Φωτόπουλος Νίκος

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Κοινωνιολογία των Πολιτισμικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών 

27410-74357

5315

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.