Καφετζής Παναγιώτης PDF Εκτύπωση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τάκης  Καφετζής
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης


Ημερομηνία / Τόπος γέννησης : 1 Ιανουαρίου 1952 / Αθήνα


Τίτλοι Σπουδών

1996 – Διδακτορικό δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη, Παν/μιο Αθηνών.
1977 - Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολιτική Κοινωνιολογία (D. E. A), Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες (E.H.E.S.S), Παρίσι.  
1974 - Πτυχίο Νομικής Επιστήμης, Παν/μιο Αθηνών.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

2004 - Παν/μιο Πελοποννήσου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Καθηγητής.
1984-2004 -  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Κύριος Ερευνητής.

Ερευνητική ειδίκευση

Πολιτική Κουλτούρα
Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Ερευνητική  Εμπειρία

1985-2004 – Ερευνητικά  Προγράμματα Συγκριτικής Πολιτικής Κουλτούρας και Πολιτικής Συμπεριφοράς, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
2002, 2004 – Υπεύθυνος του 1ου και του 2ου ‘κύματος’ της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
2001-2003 – Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Διδακτική ειδίκευση

Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Κουλτούρα, Δημόσια Πολιτική, Θεωρία Κράτους.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Εμπειρική Πολιτική Θεωρία, Θεωρία Δημοκρατίας, Εκλογική Συμπεριφορά, Ανάλυση μετα-δεδομένων εμπειρικών δειγματοληπτικών πολιτικών ερευνών, Ανάλυση μακροσκοπικών πολιτικών δεδομένων.

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Πολιτική, Κοινωνία, Πολίτες (επιμ.), Αθήνα, 2007.
Περί Πολιτικής Διαφθοράς, για μία θεωρία του Κράτους, Αθήνα, 2007 (άρθρο).
Φόβος και Δημοκρατία, Αθήνα, 2006  (άρθρο).
Έθνος και Δημοκρατία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (επιμ.), Αθήνα, 2000.
Ταξίδι στο Λόγο και την Ιστορία (επιμ.), Αθήνα, 1996.
Πολίτες, Πολιτική και Πολιτική Κουλτούρα στην Ελλάδα, Αθήνα, 2006.
Για το Πολιτικό Κυνισμό, Αθήνα, 2004 (άρθρο).
Σε αναζήτηση του Πολίτη και της Πολιτικής, Αθήνα, 1988 (άρθρο).