Τσατσαρώνη Άννα PDF Εκτύπωση

 

 

 

 

Τσατσαρώνη Άννα

 

Καθηγήτρια στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Πλήρες Βιογραφικό

 

Ώρες Συνεργασίας με τους φοιτητές

Τρίτη, 17.15-18.15
Πέμπτη 14.15-15.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Μετά τις βασικές μου σπουδές στα παιδαγωγικά και τις πολιτικές επιστήμες, πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Master’s (1985) και στη συνέχεια εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή (1991) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Τοποθετημένες στην ιστορικο-κοινωνική τους συγκυρία, που προσδιόριζε σε μεγάλο βαθμό και τα όρια της πνευματικής δημιουργίας και αναζήτησης, η μεταπτυχιακή εργασία και η διδακτορική μου διατριβή (“Hegemony as articulatory practices and the text” και “Re-writing Professional Discourse”, αντίστοιχα) τροφοδοτήθηκαν από την κοινωνική θεωρία και αποτέλεσαν εγχειρήματα κατανόησης των κοινωνικών πρακτικών και αποδόμησης του (σύγχρονου) επαγγελματικού λόγου – με πεδίο αναφοράς την πρακτική των εκπαιδευτικών.

Απέκτησα διδακτική και ερευνητική εμπειρία εργαζόμενη σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μ. Βρετανίας και διατηρώντας και ενισχύοντας τις συνεργασίες μου με αρκετά από αυτά (Institute of Education, East London, South Bank, Surrey, King’s College, University of the West of Scotland). Στην Ελλάδα εργάστηκα στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων (διατάξεις Π.Δ. 407/80, 1995-1997) και Πατρών (επίκουρη καθηγήτρια, 1998-2004). Από τον Φεβρουάριο του 2004 εργάζομαι στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αρχικά στη βαθμίδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας και από τον Σεπτέμβριο του 2010 στη βαθμίδα της καθηγήτριας.

Διδακτικό Έργο

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής διδάσκω, στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία», «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης», «Κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών Πρακτικών» και «Κοινωνιολογικές Σπουδές στην Εκπαιδευτική Πολιτική». Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχω την ευθύνη του συντονισμού για το μάθημα «Κοινωνιολογία της Γνώσης και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής», το οποίο καλύπτει δύο εξάμηνα διδασκαλίας στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό», το μάθημα «Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαιδευτική Πολιτική» (χειμερινό εξάμ. σπουδών) στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» και το μάθημα «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Εκπ/σης», στην ευρύτερη θεματική: Εφαρμογές Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής στην κατεύθυνση «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική». Τα μεταπτυχιακά μαθήματα διδάσκονται από κοινού με τη Δρ. Αντιγόνη Σαρακινιώτη.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Το ερευνητικό μου έργο εντάσσεται στην κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών γνώσεων, επικεντρώνοντας στις διαδικασίες αναπλαισίωσης και τον μετασχηματισμό των γνώσεων κατά τη διαδικασία συγκρότησης του επίσημου παιδαγωγικού λόγου. Κύρια πηγή έμπνευσης αποτελεί η θεωρία του ΄Αγγλου κοινωνιολόγου Basil Bernstein. Πρόκειται για θεωρία της κλασικής κοινωνιολογίας, η οποία ωστόσο στην εξέλιξή της, όπως εκφράζεται με την βασική έννοια του «παιδαγωγικού λόγου», διαμορφώθηκε στην αλληλεπίδρασή της με μεταδομιστικές θεωρίες, όπως του Michael Foucault. Η θεωρία επίσης μας συνδέει με ένα βασικό πρόβλημα στην κοινωνιολογία που έχει αναφορά στον Althusser και αφορά τη συγκρότηση του υποκειμένου μέσα από ιδεολογικούς μηχανισμούς και ‘παιδαγωγικές’ διαδικασίες.

Στην ερευνητική μου προσέγγιση, η συμβολή μου βρίσκεται στην ιδιαίτερη σημασία που απέδωσα στο πεδίο της ‘αναπλαισίωσης’ των γνώσεων και τους φορείς του. Γνωστικά αντικείμενα της σχολικής εκπαίδευσης, όπως τα μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες, θεωρήθηκαν ως προνομιακά πεδία κοινωνιολογικής ανάλυσης αφενός λόγω της βαρύτητάς τους και της καθοριστικής τους σημασίας στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών – κατά συνέπεια, μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με τις εκπαιδευτικές ανισότητες - αφετέρου δε διότι η τεκμηρίωση του επιχειρήματος για την κοινωνική κατασκευή της γνώσης στις ‘σκληρές’ επιστήμες’ συνιστά και τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Πιο πρόσφατα ενδιαφέρομαι να μελετήσω τις μεταβολές στον προσανατολισμό του ‘παιδαγωγικού λόγου’, όπως στα προγράμματα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και γενικότερα τις διαδικασίες ‘μετάφρασης’ και μετασχηματισμού που υφίσταται ο λόγος και οι ιδέες κατά τη μεταφορά τους σε νέα γνωστικά και κοινωνικο-πολιτικά πλαίσια. Ενδιαφέρομαι επίσης να επεξεργαστώ περαιτέρω την έννοια της παιδαγωγικής ταυτότητας, ιδιαίτερα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, και στο θεωρητικό και το εμπειρικό επίπεδο να συνδυάσω το πεδίο της κοινωνιολογίας της εκπαιδευτικής γνώσης με το πεδίο της (κριτικής) κοινωνιολογίας της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα (ολοκληρώθηκε)
Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «Between Secondary and Tertiary Education: Investigating the sector of Post-secondary – Non tertiary education and students’ choices of IEK» (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κωδικός προγράμματος: 0168-00).

Περιγραφή ερευνητικού προγράμματος

Επιστημονική δραστηριότητα

Συντονίστρια (Link-Convenor) του Επιστημονικού Δικτύου 23: Policy Studies and Politics of Education, European Education Research Association.
http://www.eera-ecer.de/networks/network23/

Επίβλεψη Διδακτορικών διατριβών

  • Βαλεντίνη Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου «Η Επιστήμη της Πληροφόρησης ως Τομέας Σπουδών: Κοινωνικο-πολιτισμικές επιρροές στις εκπαιδευτικές επιλογές και τις διαδρομές των φοιτητών των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφόρησης» (ολοκληρώθηκε, Οκτώβριος 2009).
  • Αντιγόνη Σαρακινιώτη «Η φυσιογνωμία των Παιδαγωγικών Τμημάτων: Διερευνώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών», Υποτροφία ΙΚΥ (Ολοκληρώθηκε, Φεβρουάριος 2012).
  • Ασημίνα Κούρου «Εκπαιδευτικές Ταυτότητες σε μια μεταβαλλόμενη Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το παράδειγμα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής» (σε εξέλιξη).
  • Αγγελική Ηλία «Διερεύνηση των νέων μορφών διακυβέρνησης του σχολείου και των συντελούμενων μεταβολών στην ταυτότητα του σχολείου και των παιδαγωγικών υποκειμένων, μέσω της μελέτης των συνεργασιών/ «συμπράξεων» του σχολείου και της συμμετοχής του σχολείου και των εκπαιδευτικών στα σχολικά δίκτυα». (σε εξέλιξη).
  • Πολυχρόνης Σιφακάκης «Μετατοπίσεις στις μορφές γνώσης και εξουσίας στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης μέσα από τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και στο πλαίσιο ευρύτερων κατευθύνσεων και ευρωπαϊκών πολιτικών» (σε εξέλιξη).
  • Αρετή Βογοπούλου «Πρακτικές ξένων γλωσσών των ΑΕΙ (της Ελλάδος) στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της κινητικότητας: Οι επιπτώσεις τους στις παιδαγωγικές ταυτότητες των φοιτητών» (σε εξέλιξη).
  • Παναγιώτης Καλογεράκης “Education policy and practices in pre-primary education: parental choice and equity in education” στο πλαίσιο του έργου «Υποτροφίες Διδακτορικών Διατριβών» - ΠΕΛΟΠΑΣ με ΚΑ 0167.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Σε περιοδικά με κριτές

Sifakakis P., Tsataroni, A., Sarakinioti, A., Kourou, M. (2016). Governance and Knowledge Transformations in Educational Administration: Greek Responses to Global Policies. Journal of Educational Administration and History. 48(1): 35-67. http://dx.doi.org/10.1080/00220620.2015.1040377

Sarakinioti, A. & Tsatsaroni, A. (2015). European education policy initiatives and teacher education curriculum reforms in Greece. Education Inquiry(EDUI), Vol. 6(3):259-288, 28421, http://dx.doi.org/10.3402/edui.v6.28421

Tsatsaroni, A. Sifakakis, P. & Sarakinioti, A. (2015). Transformations in the field of symbolic control and their implications for the Greek educational administration. European Educational Research Journal. 14 (6): 508-530. doi:10.1177/1474904115611911

Palle Rasmussen, Anne Larson, Linda Rönnberg, and Anna Tsatsaroni (2015) Introduction. Policies of ‘modernasation’ in European education: Enactments and consequences. European Educational Research Journal, vol. 14 (Nov.) no. 6, 479-486. doi: 10.1177/1474904115610783

Valentini Moniarou-Papaconstantinou, Evgenia Vassilakaki, Anna Tsatsaroni (2015) Choice of Library and Information Science in a rapidly changing information landscape, Library Management 36(8/9):584-608. DOI:10.1108/LM-04-2015-0022

Tsatsaroni, A. & Evans, J. (2014) Adult Numeracy and the Totally Pedagogised Society: PIAAC and other international surveys in the context of global educational policy, Educational Studies in Mathematics, Special Issue on Social Theory in Mathematics Education, 87(2), 167-186, DOI: 10.1007/s10649-013-9470-x.

Kanes, C., Morgan, C. & Tsatsaroni, A. (2014) The PISA Mathematics regime: knowledge structures and practices of the self, Educational Studies in Mathematics, Special Issue on Social Theory in Mathematics Education, 87(2), 145-165. DOI: 10.1007/s10649-014-9542-6.

Evans, J., Tsatsaroni, A. & Czarnecka, B. (2013) Mathematical images in advertising: Constructing difference and shaping identity in global consumer culture, Educational Studies in Mathematics [DOI: 10.1007/s10649-013-9496-0], [Print copy 2014, 85(1), 3-27].

Tsatsaroni, A. & Evans, J. (2013), Adult Numeracy and the Totally Pedagogised Society: PIAAC and other international surveys in the context of global educational policy, Educational Studies in Mathematics, Special Issue on Social Theory in Mathematics Education [DOI: 10.1007/s10649-013-9470-x].

Moniarou-Papaconstantinou, V. & Tsatsaroni, A. (2012) Educational trajectories of LIS students: Continuities and Transformations. Library and Information Science Research (I.F.), issue 34, 238-246.

Moniarou-Papaconstantinou, V., Tsatsaroni, A., Katsis, A. & Koulaidis, V. (2010) LIS as a Field of Study: Socio-cultural influences on students’ decision making, Journal Aslib Proceedings: New Information Perspectives, vol. 62(3), 321-244.

Βιβλία (επιμ.)

Κουλαϊδής, Β. & Τσατσαρώνη, Α. (2010) (επιμ.) Παιδαγωγικές Πρακτικές: ΄Ερευνα και εκπαιδευτική πολιτική, εκδόσεις Μεταίχμιο.

Μεταφράσεις (επιμ.)

Gewirtz, S. & Cribb, A. (2011) Κατανοώντας την εκπαίδευση. Μια κοινωνιολογική θεώρηση. Μεταφρ. Ελεάννα Πανάγου, Επιστημ. Επιμ. Αννα Τσατσαρώνη, Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Σε συλλογικούς τόμους

Τσατσαρώνη, Α., Σαρακινιώτη, Α. & Σιφακάκης, Π. (2015). Η θεωρία του συμβολικού ελέγχου και η συνεισφορά της στην κατανόηση της εκπαίδευσης και της σύγχρονης «καθολικά παιδαγωγημένης» κοινωνίας. Στο Θ. B. Θάνος (Επιμ.) Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ερευνών Απάνθισμα. Αθήνα: Gutenberg.

Sarakinioti, A., Tsatsaroni, A. & Stamelos, G. (2011) Changing knowledge in Higher Education, in G. Ivinson, B. Davies & John Fitz (eds) Knowledge and Identity. Concepts and Applications in Bernstein's Sociology, London, Routledge.

Σαρακινιώτη, Α. & Τσατσαρώνη, Α. (2011) Πειθαρχία και Γνώση στην κοινωνία των ικανοτήτων, στο Γ. Σταμέλος (επιμ.) Δέκα χρόνια μετά…χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών, Τόμος Ι. Αθήνα, Αλεξάνδεια.

Tsatsaroni, A. & Cooper, G. (2009) Appropriation, translation and the opening of theory, in G. Cooper, A. King & R. Rettie (eds) Sociological Objects. The reconfiguration of social theory, Ashgate, pp. 159-176.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Vogopoulou, A., Sarakinioti, A. & Tsatsaroni, A. (2015). Globalisation, Internationalisation and the English Language in Greek Higher Education. Paper presented at the European Education Research Association Conference, Budapest, 8 - 11 September 2015.

Tsatsaroni, A. & Sarakinioti, A. (2015). Studying students’ educational choices in contemporary societies: Thinking flexibility, rethinking boundaries. Symposium Paper presented at the European Education Research Association Conference, Budapest, 8 - 11 September 2015.

Tsatsaroni, A. & Sifakakis, P. (2014) Transformations in the field of symbolic control and their implications for the Greek educational administration, paper presented at European Conference on Educational Research (ECER2014), 2-5 September, University of Porto, Portugal.

Sifakakis, P., Sarakinioti, A. & Tsatsaroni, A. (2013) Professional knowledge and Performative technologies: Exploring changes in educational leadership in Greece, paper presented at European Conference on Educational Research (ECER2013), 10-13/09/2013, Bahçeşehir University, Istanbul, Turkey.

Ilia A. & Tsatsaroni, A. (2013) “Innovative policies” in Greek schools: Recontextualisations and enactments, paper presented at European Conference on Educational Research (ECER2013), 9-10/09/2013, Bahçeşehir University, Istanbul, Turkey.

Sarakinioti, A., Tsatsaroni, A., Matousi, M., Samaras, V., katsis, A. (2013) The post secondary education pathways in Greece: practising choice to become trainable, paper presented at European Conference on Educational Research (ECER2013), 10-13/09/2013, Bahçeşehir University, Istanbul, Turkey.

Tsatsaroni, A. & Sarakinioti, A. (2012) Forms of knowledge and ways of learning in the context of global and European education policies: Greek Higher Education curricula, Paper presented at ECER2012 (Cadiz, Spain, 18-21 Sept.)

Kourou, M., Syfakakis, C & Tsatsaroni, A. (2012) Knowledge transformations and the subjectivities of professionals in the field of education. Greek responses to European policies, Paper presented at ECER2012 Preconference (Cadiz, Spain, 17-18 Sept.)

Evans, J. & Tsatsaroni, A. (2011) OECD’s Project for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC): Towards a ‘Totally Pedagogised Society’? Paper presented at ECER 2011 (Berlin, Sept.)

Tsatsaroni, A., Sarakinioti, A. & Kourou, M. (2009) Research into curriculum reforms in Teacher Education: Evidence-based or theory-driven?, Paper presented at ECER’9 (European Conference on Educational Research/EERA), University of Vienna (28-30 September).

Tsatsaroni, A., & Sarakinioti, A. (2008) Greece’s responses to E.U. education policies: Reconfiguring the teacher as learner. Paper presented at ECER’8, University of Gothenburg (10-12 September).

Sarakinioti, A., Tsatsaroni, A. & Stamelos, G. (2008) European Education Policy and Higher Education Curricular Change: The case of Greek Education Departments, Paper presented at The Fifth Basil Bernstein Symposium, University of Cardiff (9 -12 July).

Ερευνητικές (και άλλες) Εκθέσεις

Lejf Moos & Peter Gray, with: Palle Rasmussen, Paul Smeyers, Marit Hoveid and Alis Oancea in collaboration with EERA Network Representatives (2013) EERA's Agenda for Horizon 2020. From Global to Individual and from Individual to Global. http://www.eera-ecer.de/about/projects-partnerships/eera-and-horizon-2020/

Tsatsaroni, A., Vrettos, I., Kyridis, A., Katsis, A. & Linardos, P. (2011) Country Background Report, O.E.C.D. Project, Overcoming School Failure. Policies that work, www.oecd.org/edu/equity