Δωρεάν Χορήγηση Διδακτικών Βιβλίων και Βοηθημάτων PDF Εκτύπωση

Η ρύθμιση των θεμάτων διάθεσης, διακίνησης και πληρωμής των Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και παραδόσεων διενεργείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/). Οι φοιτητές εισέρχονται στην κεντρική ιστοσελίδα του πληροφοριακού συστήματος από όπου γίνεται η πιστοποίησή τους (βλ. παραπάνω).

Σε κάθε φοιτητή χορηγείται δωρεάν ένα διδακτικό βιβλίο ή άλλο διδακτικό βοήθημα για κάθε υποχρεωτικό μάθημα του Προγράμματος Σπουδών, για κάθε μάθημα Κατεύθυνσης, καθώς επίσης και για κάθε μάθημα επιλογής που επιλέγεται από αυτόν, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει ο νόμος.

Οι φοιτητές επιλέγουν τα βιβλία που θα προμηθευτούν δωρεάν για κάθε μάθημα από κατάλογο συναφών διδακτικών βιβλίων, ο οποίος αναρτάται στην ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης και συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων ΕΥΔΟΞΟΣ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι παροχές διακόπτονται όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του, αναστείλει τις σπουδές του, γίνει πτυχιούχος, χάσει την φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο ή συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής.