Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού (ΚΚΠ7) PDF Εκτύπωση

Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού (ΚΚΠ7)

Μιχάλης Φεφές

ECTS 4,5

Αντικείμενο του μαθήματος είναι  ανάλυση της έννοιας της παραβατικότητας των ανηλίκων και το πλαίσιο προστασίας του ανήλικου παραβάτη.Εξετάζονται το νομικό πλαίσιο της ποινικής μεταχείρισης του ανηλίκου στην Ελλάδα, οι εγκληματολογικές θεωρίες περί προστασίας του ανηλίκου και η ποινική δικαιοσύνη των ανηλίκων στην Ευρώπη.

Στόχοι

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα θεσμικά μέτρα αντιμετώπισης της παραβατικής συμπεριφοράς που συνιστούν σήμερα, κατά την ελληνική έννομη τάξη, το βασικό κορμό του Δικαίου ανηλίκων,αλλά και τη συμβατότητά τους με τις αρχές και κανόνες που ρυθμίζουν την προστασία των ανηλίκων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να αντιληφθούν οι φοιτητές το πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης για τους ανήλικους  μέσα από μία συγκριτική προσέγγιση, μελετώντας τις εφαρμογές ποινικών πολιτικών στο πεδίο αυτό στην Ευρώπη.

Δομή

13 τρίωρα μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.
Επιπλέον 10% για την εκπόνηση εργασιών σε εθελοντική βάση

Προτεινόμενα συγγράμματα

Δημόπουλος Χ. - Κ. Κοσμάτος (2011), Δίκαιο Ανηλίκων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
Κουράκης Ν. (2012), Δίκαιο Παραβατικών ανηλίκων, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα, Κομοτηνή.
Κουτσούκου Ηλ.(2013), Η νομική προστασία του παιδιού στην Ελλάδα: ποινικές και συνταγματικές διατάξεις, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα.