Κατάλογος Μαθημάτων PDF Εκτύπωση
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

 

 

Ι.     ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΙ.    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΙΙΙ.   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014)

 

Ι.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Όνομ/νυμο

ΠΜ-ECTS

Εισαγωγικά Μαθήματα
 
 
 
Υ1
Α. Τσατσαρώνη
4
Υ2
Μ. Φεφές
4
Υ3
Μ.Γείτονα
4
Υ4
Π. Καφετζής
4 1/2
Υ5
Π. Καφετζής
4 1/2
Γενικό θεσμικό πλαίσιο
   
 
Υ6
Ξ. Κοντιάδης
1/2
Υ7
Μ. Φεφές
4
Ιστορικό πλαίσιο
   
 
Υ8
Φ. Γαζή
4
Υ9
Φ. Γαζή
1/2
Πλαίσιο αναφοράς για την Εκπαιδευτική Πολιτική
   
 
Υ10
Π. Παπαδιαμαντάκη
4
Υ11
Π. Παπαδιαμαντάκη
1/2
Υ12
Α. Τσατσαρώνη
1/2
Υ13
Δ. Καρακατσάνη
4
Υ14
Β. Κουλαϊδής
1/2
Υ15
Γ. Μπαγάκης
4
Πλαίσιο αναφοράς για την Κοινωνική Πολιτική
   
 
Υ16
Δ. Βενιέρης
4
Υ17
Δ. Βενιέρης
4 1/2
Υ18
Μ. Γείνονα
4 1/2
Υ19
Θ. Παπαθεοδώρου
4
Υ20
Λ. Βεντούρα
4
Υ21
Ξ. Κοντιάδης
4 1/2
Νέες τεχνολογίες και διάχυση της γνώσης
   
 
Υ22
Θ. Τζιμογιάννης
5
Υ23
Δ. Τσακίρη
1/2
Μεθοδολογία έρευνας
   
 
Υ24
Θ. Κατσής
5

Υ25

Θ. Κατσής

5

 

ΙΙ.    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Κωδικός

Ονομ/νυμο

ΠΜ-ECTS

Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
   
 
ΚΚΠ1
Δ. Βενιέρης
4 1/2
ΚΚΠ2
Μ. Σπυριδάκης
1/2
ΚΚΠ3
Κ. Σουλιώτης
1/2
ΚΚΠ4
Κ. Σουλιώτης
1/2
ΚΚΠ5
Μ. Γείτονα
1/2
ΚΚΠ6
Α. Φερώνας
1/2
ΚΚΠ7
Μ. Φεφές
1/2
ΚΚΠ8
Β. Καρύδης
1/2
ΚΚΠ9
Ξ. Κοντιάδης - Κ. Σουλιώτης 
1/2
ΚΚΠ10
Β. Καρύδης
1/2
ΚΚΠ11
Β. Καρύδης 
1/2
ΚΚΠ12
Λ. Βεντούρα 
1/2
ΚΚΠ13
Μ. Γείτονα
1/2
ΚΚΠ14
Μ. Σπυριδάκης 
1/2
ΚΚΠ15
Μ. Φεφές
1/2
ΚΚΠ16
Μ. Σπυριδάκης 
1/2
ΚΚΠ17
Α. Φερώνας
1/2
ΚΚΠ18
Α. Φερώνας
1/2
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής
   
 
ΚΕΠ1
Δ. Τσακίρη 
1/2
ΚΕΠ2
Β. Κουλαϊδής
1/2
ΚΕΠ3
Δ. Τσακίρη 
1/2
ΚΕΠ4
Δ. Τσακίρη 
1/2
ΚΕΠ5
Γ. Μπαγάκης
1/2
ΚΕΠ6
Δ. Καρακατσάνη
1/2
ΚΕΠ7
Π. Παπαδιαμαντάκη 
1/2
ΚΕΠ8
Μ. Νικολακάκη
1/2
ΚΕΠ9
Π. Παπαδιαμαντάκη 
1/2
ΚΕΠ10
Α. Κατσής
1/2
ΚΕΠ11
Θ. Κατσής 
1/2
ΚΕΠ12
Γ. Μπαγάκης 
1/2
ΚΕΠ13
Γ. Μπαγάκης 
1/2
ΚΕΠ14
Α. Τσατσαρώνη 
1/2
ΚΕΠ15
Α. Φερώνας / Π. Παπαδιαμαντάκη
1/2
ΚΕΠ16
Δ. Καρακατσάνη 
1/2
ΚΕΠ17
Θ. Τζιμογιάννης 
1/2
ΚΕΠ18
Θ. Τζιμογιάννης 
1/2

 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός

Ονομ/νυμο

ΠΜ-ECTS

ΕΕ1
Β. Καρύδης
1/2
ΕΕ2 Μ. Σπυριδάκης
1/2
ΕΕ3 Μ. Νικολακάκη
1/2
ΕΕ4 Ξ. Κοντιάδης / Τ. Θεοδωρικάκος
1/2
ΕΕ5 Μ. Φεφές
1/2 
ΕΕ6 Φ. Γαζή
1/2
ΕΕ7 Μ. Φεφές
1/2
ΕΕ8 Α. Τσατσαρώνη
1/2
ΕΕ9 Π. Καφετζής
1/2
ΕΕ10 Δ. Καρακατσάνη
1/2
ΕΕ11 Π. Καφετζής
1/2
ΕΕ12 Μ. Νικολακάκη
1/2
ΕΕ13 Μ. Νικολακάκη
1/2
ΕΕ14 Θ. Τζιμογιάννης
1/2
ΕΕ15 Κ. Σουλιώτης
1/2
ΕΕ16 Δ. Βενιέρης
1/2
ΕΕ17 Λ. Βεντούρα
1/2
ΕΕ18 Β. Κουλαϊδής
 4 1/2
ΕΕ19 Ξ. Κοντιάδης / Τ. Θεοδωρικάκος
1/2 
ΕΕ20 Α. Παπαϊωάννου
1/2 
ΕΕ21 Α. Παπαϊωάννου
1/2 
ΕΕ22 Λ. Βεντούρα
1/2 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κωδικός

Ονομ/νυμο

ΠΜ-ECTS

ΑΓ1
Α. Σπυροπούλου
0
ΑΓ2 Α. Σπυροπούλου
0
ΑΓ3 Α. Σπυροπούλου
0
ΑΓ4 Α. Σπυροπούλου
5