Διδακτορικές PDF Εκτύπωση

Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων που έχουν γίνει δεκτοί από το Τμήμα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ανέρχεται στους 89. Για τους 65 από αυτούς έχει ήδη οριστεί το θέμα της διατριβής και έχουν αρχίσει την εκπόνησή της. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προσφέρεται κύκλος σεμιναρίων για υποψήφιους διδάκτορες. Τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται τόσο από μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες του Τμήματος όσο και από προσκεκλημένους καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάζουν την εργασία τους νέοι διδάκτορες που ολοκλήρωσαν ή ολοκληρώνουν τις διατριβές τους σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στόχος των σεμιναρίων είναι να αποτελούν ένα πεδίο για την άσκηση των υποψηφίων διδακτόρων στις απαιτήσεις παρουσίασης της έρευνάς τους σε ένα φιλικό περιβάλλον, όπου η κριτική στοχεύει στην ανατροφοδότηση και τη βελτίωση. Επίσης στο πλαίσιο των σεμιναρίων διοργανώνονται εργαστήρια με στόχο την εξάσκηση των συμμετεχόντων σε προηγμένες μεθοδολογίες ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.