Επιμορφώσεις PDF Εκτύπωση

Το Τμήμα συμμετέχει σε διαδικασίες επιμόρφωσης φορέων του Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Διετές Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης που διοργανώθηκε από τα Σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού) και το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Cambridge. Επιστημονικός υπεύθυνος Αν. Καθηγητής Γ. Μπαγάκης.
  • Εκπαίδευση εθελοντών του Δήμου Αμαρουσίου (9 σεμινάρια σε θέματα εκπαίδευσης, κοινωνικής πολιτικής με ερφαμογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση)