Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων PDF Εκτύπωση

 

 

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων

Εισηγητές

Πέτρος Πασιαρδής, Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κων/νος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αθανάσιος Κατσής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γεωργία Πασιαρδή, Ερευνήτρια, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου στην Κύπρο

Περιγραφή

Το σεμινάριο σκοπεύει στο συνδυασμό της θεωρητικής γνώσης που έχει διεθνώς συσσωρευτεί στο πεδίο της Διοίκησης και Οργάνωσης στην Εκπαίδευση με την απόκτηση πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων αλλά και γενικότερα με το θέμα της ηγεσίας στην εκπαίδευση. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση στην εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών μέσα από τη συμμετοχή σε ολιγομελείς ομάδες εργασίας που θα επεξεργαστούν σενάρια που αντιστοιχούν σε ρεαλιστικά συναφή προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας (π.χ. κατάρτιση προϋπολογισμού της σχολικής μονάδας, ιεράρχηση αναγκών, κατανομή και αξιοποίηση προσωπικού, κινητροδότηση προσωπικού, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, κλπ). Οι ομάδες εργασίας θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματά της επεξεργασίας τους στην ολομέλεια οπότε και θα δίνεται σχετική ανατροφοδότηση. Ειδικότερα μετά το τέλος του συγκεκριμένου σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες στο χώρο της διοίκησης και της ηγεσίας στην εκπαίδευσης.
  • Εφαρμόσουν ένα συνολικό σχέδιο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
  • Επεξεργασθούν τους κατάλληλους ποσοτικούς δείκτες για την καταγραφή του σχολικού έργου αλλά και του γενικότερου «κλίματος» της σχολικής μονάδας.
  • Αναγνωρίζουν το νέο ρόλο των διευθυντών των σχολικών μονάδων αλλά και των άλλων διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης.
  • Αναστοχασθούν σχετικά με τις ευκαιρίες αλλά και στα προβλήματα που παρέχουν οι ιδέες της διοίκησης και της ηγεσίας στο περιβάλλον του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Δομή

Διάρκεια

20-25 ώρες (5 διαλέξεις 4 - 5 ωρών η κάθε μία)

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης ή σε άτομα που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο χώρο της εκπαίδευσης και φιλοδοξούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας..