Κατασκευή Ερευνητικών Εργαλείων στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και της Εκπαίδευσης PDF Εκτύπωση

 

 

Κατασκευή Ερευνητικών Εργαλείων στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και της Εκπαίδευσης

Εισηγητές

Ιωάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής στην Ψυχομετρία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιου Κρήτης

Περιγραφή

Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να δώσει την ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εργαλείων συλλογής ερευνητικών δεδομένων (π.χ. ερωτηματολόγιο ανασκόπησης, κλίμακα μέτρησης στάσεων, κ.ά), αλλά και εργαλείων μέτρησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς (π.χ. ψυχολογικές κλίμακες) τόσο στο χώρο των κοινωνικών επιστημών όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια κατασκευής ενός εργαλείου μέτρησης
  • Να γνωρίζουν τις βασικές ψυχομετρικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός εργαλείου
  • Να κατανοούν τις βασικές στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ψυχομετρία για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ενός ψυχομετρικού εργαλείου
  • Να γνωρίζουν τις ψυχομετρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ψυχομετρική τεκμηρίωση και αξιολόγηση ενός εργαλείου

Διάρκεια

15 ώρες (3 πεντάωρες διαλέξεις)

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, αλλά και ερευνητές από το χώρο των κοινωνικών επιστημών (π.χ. κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες) και το χώρο της εκπαίδευσης