Συγγραφή Ακαδημαϊκών Εργασιών: Η συγγραφή εμπειρικής έρευνας PDF Εκτύπωση

 

 

 Συγγραφή Ακαδημαϊκών Εργασιών: Η συγγραφή εμπειρικής έρευνας

 

 Εισηγητές

Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 
Κωνσταντίνος Ραβάνης, Καθηγητής, Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

 Περιγραφή

Το σεμινάριο αποσκοπεί να παράσχει στους συμμετέχοντες τα εφόδια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της συγγραφής ακαδημαϊκών εργασιών.
Συγκεκριμένα, στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή και εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές δεξιότητες για τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών που παρουσιάζουν εμπειρική έρευνα (διπλωματική εργασία, άρθρο για δημοσίευση) στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Κοινωνικές Επιστήμες.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • γνωρίζουν βασικά στάδια και χαρακτηριστικά της διαδικασίας συγγραφής μιας ακαδημαϊκής εργασίας που παρουσιάζει εμπειρική έρευνα\
  • γνωρίζουν τα συστατικά μέρη μιας ακαδημαϊκής εργασίας καθώς επίσης τη λειτουργία και το περιεχόμενο καθενός από αυτά τα μέρη
  • αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά μιας καλής ακαδημαϊκής εργασίας που παρουσιάζει εμπειρική έρευνα
  • αξιολογούν την ποιότητα (δυνατά & αδύνατα σημεία) ακαδημαϊκών εργασιών (διπλωματικές εργασίες, άρθρα σε περιοδικά).

Διάρκεια

15-20 ώρες (3-4 πεντάωρες διαλέξεις)

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Κοινωνικές Επιστήμες, σε εκπαιδευτικούς και σε νέους ερευνητές οι οποίοι έχουν περιορισμένη ή καθόλου εμπειρία στη συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων.