Ραβάνης Κωνσταντίνος PDF Εκτύπωση

 

Κωνσταντίνος Ραβάνης

Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διδακτική της Φυσικής στο Université Paris VII-Denis Diderot και διδακτορική διατριβή στη Διδακτική της Φυσικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1988 Ειδικός Επιστήμονας, Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2004 Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής με έμφαση στις διαδικασίες μάθησης και την κριτική προσέγγιση της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Διευθυντής του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής (2003-2008), Πρόεδρος του Τμήματος (1999-2001, 2005-2006). Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010 υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Πατρών ως Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Έχει δημοσιευμένες περισσότερες από 130 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικές εκδόσεις και έχει επιβλέψει 6 διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν. Έχει εκδώσει 3 μονογραφίες και είχε την ευθύνη της έκδοσης 2 συλλογικών τόμων. Το 2004 δίδαξε ως προσκεκλημένος καθηγητής στο Université de Provence. Από τον Σεπτέμβριο του 1996 έως τον Οκτώβριο του 1998 Διευθυντής στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑΤΕΣ) Πατρών της ΣΕΛΕΤΕ.