Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας PDF Εκτύπωση
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Βασικό χαρακτηριστικό της εξέλιξης των συστημάτων υγείας τα τελευταία χρόνια είναι ότι η παροχή των υπηρεσιών αποκτά εξειδικευμένο περιεχόμενο, το οποίο υπερβαίνει τα στεγανά της ιατρικής ή νοσηλευτικής εκπαίδευσης και εκτείνεται στο θεματικό πεδίο του σχεδιασμού και της θεσμικής συγκρότησης, της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, της διαχείρισης της συμπεριφοράς και της ηγεσίας-καθοδήγησης  και της κοινωνικής τους σημασίας και νομιμοποίησης.

Οι αυξημένες ανάγκες και οι διαρκείς κοινωνικές πιέσεις για σύγχρονες, ευέλικτες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας προκαλούν την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στον τομέα της υγείας. Την ίδια στιγμή η περιορισμένη διαθεσιμότητα των δημοσίων πόρων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει καταστήσει το στόχο της περιστολής των δαπανών υγείας βασική προτεραιότητα και έχει οδηγήσει τις κυβερνήσεις σε συντονισμένες προσπάθειες για τον  εξορθολογισμό και την επικέντρωση των υπηρεσιών σε όσους  πραγματικά τις έχουν ανάγκη, με έμφαση στην προληπτική διάσταση.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ρόλος του κράτους στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας μεταβάλλεται, όπως επίσης ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, λόγω της δυνατότητας πρόσβασης σε εξειδικευμένες γνώσεις με τη χρήση του διαδικτύου.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, η οποία στοχεύει στο είδος, το περιεχόμενο, την εμβέλεια και τα επιμέρους κεφάλαια κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ερευνητές των σχετικών πεδίων της κοινωνικής πολιτικής, οι εργαζόμενοι και τα μελλοντικά στελέχη των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας οφείλουν να αποκτήσουν πρόσθετα γνωστικά εφόδια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις και στις νέες συνθήκες παροχής των υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την Κατεύθυνση «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» αποσκοπεί να καλύψει μια ιδιαίτερη περιοχή των συστημάτων υγείας: αυτή της θεσμικής συγκρότησης και του πολιτικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα παρέχει στους σπουδαστές εφόδια στα πεδία της μεθοδολογίας της έρευνας, της οικονομικής διαχείρισης, της διοίκησης μονάδων υγείας, της ανθρωπολογίας της υγείας, της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πεδίο της υγείας, του δικαίου της υγείας, καθώς και των ευρύτερων ζητημάτων κοινωνικής προστασίας που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση μιας συνολικής, αλλά ταυτόχρονα εξειδικευμένης γνώσης στα πεδία αυτά. Το Πρόγραμμα καλύπτει πέντε βασικές ενότητες-πεδία, το περιεχόμενο των οποίων αναδεικνύει τη διεπιστημονική φιλοσοφία του.

 

Β.  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα μαθήματα, τα οποία εντάσσονται σε πέντε (5) θεματικές ενότητες καθώς και τη συγγραφή πρωτότυπης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας:


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

4. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

Διδάσκοντες του ΠΜΣ

Ξενοφών Κοντιάδης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (σε αναστολή)

Θανάσης Κατσής

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δέσποινα Καρακατσάνη

Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μαίρη Γείτονα

Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μάνος Σπυριδάκης

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κυριάκος Σουλιώτης

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μιχαήλ Φεφές

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ηλέκτρα Κουτσούκου

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Όλγα Αγγελοπούλου

Συνεργαζόμενη Επιστήμων

Δημήτριος Κρεμαλής

Συνεργαζόμενος Επιστήμων

Πέτρος Τσαντίλας

Συνεργαζόμενος Επιστήμων

Βασιλική Μπρίνια

Συνεργαζόμενη Επιστήμων

Χριστίνα Καραμανίδου

Συνεργαζόμενη Επιστήμων

Στον βασικό κορμό των μαθημάτων ενσωματώνονται κατά περίπτωση διαλέξεις από προσκεκλημένους Καθηγητές ελληνικών και ευρωπαϊκών ΑΕΙ ή εμπειρογνώμονες

Συντονιστής κατεύθυνσης:
Μάνος Σπυριδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διπλωματικές εργασίες παρελθόντων ετών

Οδηγός συγγραφής διπλωματικών εργασιών