Εκλογές - Μονιμοποιήσεις Καθηγητών PDF Print
There are no translations available.

 

1η επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (υπ’ αριθμ. 10 απόφαση της 125ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

2η επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (υπ’ αριθμ. 10 απόφαση της 145ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

3η επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (υπ’ αριθμ. 28 απόφαση της 167ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου) 

4η επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (υπ’ αριθμ. 13 απόφαση της 188ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου)

5η επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (υπ’ αριθμ. 26 απόφαση της 208ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου)


Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική"

Μετακίνηση κ. Ν.Φωτόπουλου, μόνιμου Επ. Καθηγητή από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Παν. Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία Πολιτισμικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών"

Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης - (Μονιμοποίηση του  κ. Ανδρέα Φερώνα  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή)

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Κοινωνική Οικονομία - (Μονιμοποίηση Φεφέ Μιχαήλ)

Πολιτική Υγείας

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική - (Μονιμοποίηση Π. Παπαδιαμαντάκη)

Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Εξέλιξη Εκπαιδευτικών Θεσμών και Θεωριών

Κοινωνική Πολιτική

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

Πολιτική Υγείας

Επιστήμη και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Εσωμάτωσης

Πολιτική κουλτούρα με εφαρμογή στην Ανάλυση των Δημόσιων Πολιτικών

Κοινωνική Ανθρωπολογία των Εργασιακών Σχέσεων