Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης PDF Εκτύπωση
 
 
Συγκρότηση 7μελών επιτοπών κρίσης

 Εκλογή  σε θέση Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση"

 

 ΓΣΕΣ67 Συγκρότηση 7μελούς "Επιστήμη και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση"

Απόφαση Συγκρότησης 7μελούς "Επιστήμη και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση"

 

Τακτικά Μέλη
 
 
 
 
 
 
 
Αναπληρωματικά Μέλη