Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης PDF Εκτύπωση
 
 
Συγκρότηση 7μελών επιτοπών κρίσης

Εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική κουλτούρα με εφαρμογή στην Ανάλυση των Δημόσιων Πολιτικών"

 

ΓΣΕΣ76 Συγκρότηση 7μελούς "Πολιτική κουλτούρα με εφαρμογή στην Ανάλυση των Δημόσιων Πολιτικών"

Απόφαση Συγκρότησης 7μελούς "Πολιτική κουλτούρα με εφαρμογή στην Ανάλυση των Δημόσιων Πολιτικών"

 

Τακτικά Μέλη
Νικόλαος Δεμερτζής
Μαρία Παντελίδου – Μαλούτα
Ηλίας Νικολακόπουλος
Δημήτρης Χαραλάμπης
Γεώργιος Πλειός
Διονύσης Γράβαρης
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Μιχάλης Σπουρδαλάκης
Ιωάννης Βούλγαρης
Στέφανος Πεσμαζόγλου
Κυριάκος Δοξιάδης
Εμμανουήλ Αγγελίδης
Πασχάλης Κιτρομηλίδης
Γεώργιος Τσεμπελής