Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης PDF Print
There are no translations available.

 
 
Συγκρότηση 7μελών επιτοπών κρίσης

 Εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνική Ανθρωπολογία των Εργασιακών Σχέσεων"

 

ΓΣΕΣ77 Συγκρότηση 7μελούς "Κοινωνική Ανθρωπολογία των Εργασιακών Σχέσεων"

Απόφαση Συγκρότησης 7μελούς "Κοινωνική Ανθρωπολογία των Εργασιακών Σχέσεων"

 

Τακτικά Μέλη
Κουζής Ιωάννης
Γκέφου-Μαδιανού Δήμητρα
Μπάδα-Τσομώκου Κωνσταντούλα
Νιτσιάκος Βασίλειος
Τσιμπιρίδου Φωτεινή
Παπαγαρουφάλη Ελένη
Jane Cowan
Αναπληρωματικά Μέλη
Μουτάφη Βασιλική
Σωτηρόπουλος Λεωνίδας
Βουτυρά Ευτυχία
Νικολακάκης Γεώργιος
Μακρής Γεράσιμος
Γιαννακόπουλος Κων/νος
Jill Dubish