Οργάνωση και Γραφειοκρατία (ΚΚΠ14) PDF Εκτύπωση

Οργάνωση και Γραφειοκρατία (ΚΚΠ14)

Μάνος Σπυριδάκης

ECTS 4,5

Το μάθημα αφορά στη συνθετική και κριτική διερεύνηση των οργανωτικών θεωριών κατά τον 20ο αιώνα και στη σχέση τους με την ανθρωπολογική και κοινωνιολογική θεωρία. Επιχειρεί να μελετήσει το οργανωσιακό φαινόμενο μέσα από τη διεύρυνση της σχετικής θεωρίας ενώ παράλληλα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί δομούνται ως γραφειοκρατικοί- διοικητικοί θεσμοί.

Στόχοι

Η κατανόηση των οργανωσιακών θεωριών
Η εξοικείωση με το γραφειοκρατικό φαινόμενο
Η κατανόηση της λήψης αποφάσεων

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ικανότητα θεωρητικής ανάλυσης
Ικανότητα ερμηνείας των οργανωσιακών μορφών
Ικανότητα ανάλυσης της οργανωσιακής κουλτούρας

Τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις

Βιβλιογραφία

Μουζέλης Ν. (2009), Οργάνωση και Γραφειοκρατία. Ανάλυση των σύγχρονων θεωριών, Σάκκουλας, Αθήνα.
Σπυριδάκης Μ. (2009), Εξουσία και Παρενόχληση στην Εργασία, Διόνικος, Αθήνα.