Οικονομική Ανθρωπολογία (ΚΚΠ16) PDF Εκτύπωση

Οικονομική Ανθρωπολογία (ΚΚΠ16)

Μάνος Σπυριδάκης

ECTS 4,5

Το μάθημα επιχειρεί να αναδείξει τη συζήτηση για την έννοια του οικονομικού φαινομένου στο Δυτικό και μη κόσμο και πώς τα υποκείμενα οργανώνουν και καθορίζουν την κοινωνική τους πρακτική για την παραγωγή και αναπαραγωγή των υλικών αγαθών που καθιστούν δυνατή την ύπαρξή τους. Το πλαίσιο του μαθήματος διαμορφώνεται μέσα από τη λογική της κριτικής υπέρβασης της ιδέας ότι το πεδίο του οικονομικού λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα από τις κοινωνικές δραστηριότητες και σχέσεις.

Στόχοι

Η ανάλυση των όρων της οικονομικής ανθρωπολογίας
Η παρουσίαση της συζήτησης για την έννοια του οικονομικού
Η προβληματοποίηση της έννοιας του ορθολογικού ανθρώπου

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ικανότητα ανάλυσης οικονομικών διαδικασιών
Ικανότητα μελέτης τρόπων παραγωγής
Ικανότητα θεωρητικής και συγκριτικής ανάλυσης

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις

Βιβλιογραφία

Wilk R. - L. Cliggett (2010), Οικονομία και πολιτισμός. Αρχές οικονομικής ανθρωπολογίας, Κριτική, Αθήνα.
Narotzky S. (2007), Νέοι Ορίζοντες στην Οικονομική Ανθρωπολογία, Σαββάλας, Αθήνα.