Εξουσία και Γνώση στην Εκπαιδευτική Πολιτική (EE13) PDF Εκτύπωση

Εξουσία και Γνώση στην Εκπαιδευτική Πολιτική (EE13)

Μαρία Νικολακάκη

ECTS 4,5

Το μάθημα διερευνά τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί η εξουσία για την διαμόρφωση της υποκειμενικότητας μέσω της παρεχόμενης γνώσης από το εκπαιδευτικό σύστημα. Μελετά τις σχέσεις μεταξύ της εξουσίας, της γνώσης και της επιστήμης στο Λόγο για το πρόγραμμα σπουδών, την κριτική παιδαγωγική και τον μεταμοντέρνο Λόγο στις εκπαιδευτικές επιστήμες. Το μάθημα εστιάζει στις αντιφάσεις της κυριαρχίας και της χειραφέτησης στην εκπαίδευση. Το πρόβλημα της εξουσίας στην εκπαίδευση εξετάζεται στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη νεωτερικότητα  και τη μετα-νεωτερικότητα.

To μάθημα αρθρώνεται γύρω από τους εξής άξονες:
Σχέσεις εξουσίας και γνώσης/μοντέρνο/μεταμοντέρνο
Θέματα επιστημολογίας
Εκπαίδευση και κατασκευή υποκειμενικότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα/διδασκαλία/εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Στόχοι

1. Κριτική των διαφόρων ιδεολογιών και των αποτελεσμάτων της πολιτικής τους σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης (όπως προσχολική αγωγή, σχολική διδασκαλία, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και Ανώτατη Εκπαίδευση).
2. Αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών και της εφαρμογής τους.
3. Εντοπισμός και κριτική των επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης πολιτικής πρωτοβουλίας σε ποικίλους τομείς της εκπαίδευσης.
4 Αιτιολόγηση κρίσεων για την εκπαίδευση, την ιδεολογία, την πολιτική και την κοινωνική αλλαγή.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να προσεγγίσουν κριτικά μια σειρά από θεωρητικές ερμηνείες και ιδεολογικές προσεγγίσεις που αφορούν την εκπαίδευση, το ρόλο του κράτους, του κεφαλαίου και των εκπαιδευτικών και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποτελείται από δύο μέρη: Γραπτές εξετάσεις και γραπτή μελέτη περίπτωσης. Οι σημειώσεις παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση και για τα δύο μέρη της αξιολόγησης.

Βιβλιογραφία

Jameson F. (1999), Το μεταμοντέρνο, Νεφέλη,Aθήνα.

Νικολακάκη Μ. (2014), Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογία και παιδεία στη νέα κοσμόπολη, Ατραπός, Αθήνα.

Popkewitz T. & Nικολακάκη Μ. (2012), Κριτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πολιτική: τα μεταβαλλόμενα πεδία εξουσίας και γνώσης, Σιδέρης, Αθήνα.