Σίτιση PDF Εκτύπωση

Οι φοιτητές όλων κατηγοριών μπορούν να αιτηθούν την παροχή δωρεάν σίτισης αφού πάρουν τον κωδικό που τους δίνεται κατά την εγγραφή τους από τη Γραμματεία του τμήματός τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.uop.gr/sitisi/login.php σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, κατόπιν θα εκτυπώνονται -εφ’ όσον έχει προηγηθεί ηοριστική υποβολή τους στο σύστημα- και θα αποστέλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, (ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως), στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη, Ναύπλιο Τ.Κ. 21100.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας (http://foitmer.uop.gr/sitisi).