Υγειονομική Περίθαλψη PDF Εκτύπωση

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο χορηγεί στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα, ειδικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης εφόσον αυτοί επιλέξουν να ασφαλιστούν στο Πανεπιστήμιο και όχι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Για την παροχή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Το βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη παρέχονται στο βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο φοιτητής για την έκδοση βιβλιαρίου είναι τα εξής:

  • Η αστυνομική ταυτότητα.
  • Το φοιτητικό εισιτήριο «πάσο».
  • Μία φωτογραφία.
  • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο φοιτητής επιλέγει την ασφάλιση του Πανεπιστημίου.