Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και ΠΑΣΟ PDF Εκτύπωση

Όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές αιτούνται ηλεκτρονικά την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας από την Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). Ισχύ πάσο έχουν μόνο οι ταυτότητες των φοιτητών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλου Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ. Παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών και πλωτών μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται με αυτά στο εσωτερικό της χώρας. Προκειμένου να μπορούν να έχουν την παραπάνω έκπτωση, οι φοιτητές εφοδιάζονται με το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο), το οποίο αιτούνται από το δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr. Αφού εγκριθεί η αίτηση από τη Γραμματεία, ο φοιτητής θα μπορεί να παραλαμβάνει το Δελτίο του από το συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του χωρίς οικονομικό κόστος. Το Δελτίο θα έχει τη μορφή πιστωτικής κάρτας, θα έχει ενσωματωμένη φωτογραφία του δικαιούχου, ειδικό ολόγραμμα ασφαλείας και τα στοιχεία του και με λατινικούς χαρακτήρες. Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία πιστοποίησης με αυτά της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.

Οι δικαιούχοι του Δελτίου είναι:

  • οι φοιτητές του 1ου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη φοίτησης.
  • οι φοιτητές του 2ου κύκλου σπουδών για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
  • οι φοιτητές του 3ου κύκλου σπουδών, για 4 έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Δεν δικαιούνται ειδικού εισιτηρίου οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις ή φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Μειωμένη μετακίνηση φοιτητών με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020