Γραφείο Διασύνδεσης PDF Print
There are no translations available.

Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η με κάθε πρόσφορο μέσο πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή και πορεία αυτών.

Μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του Γραφείου (http://www.sdbs.uop.gr/career) δίνεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας με το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου.

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Διασύνδεσης:

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τέρμα Καραϊσκάκη- ΤΚ 22 100, Τρίπολη

Πρώην Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Ισόγειο

URL: http://career.uop.gr

Skype: uop.telecounseling, gduoptelecounseling