Φοιτητική Συμμετοχή PDF Εκτύπωση

Εκπροσώπηση Φοιτητών στα Συλλογικά Όργανα

Όπου προβλέπεται από τον νόμο εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.

Σύλλογος Φοιτητών

Μέλη του Συλλόγου Φοιτητών γίνονται με την εγγραφή τους όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών συμμετέχουν στη διοίκηση του Τμήματος και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής του.

Σκοποί του συλλόγου είναι ο εντοπισμός, η μελέτη και η επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, η υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων από το Πανεπιστήμιο σπουδών, η προάσπιση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, καθώς και η καλλιέργεια διαλόγου πάνω σε θέματα επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά. Το Τμήμα στηρίζει τη λειτουργία του φοιτητικού συλλόγου και προτρέπει τους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του. Ενθαρρύνει την κοινωνική δραστηριοποίησητων φοιτητών και την ανάπτυξη των σχέσεών τους με την τοπική κοινωνία.

Σύλλογος Αποφοίτων

Μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων δικαιούνται να γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σκοποί του Συλλόγου είναι η διατήρηση και η καλλιέργεια των σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους και με το Τμήμα, η συντονισμένη διεκδίκηση και προάσπιση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων σε συνεργασία με το Τμήμα και άλλους φορείς, αλλά και η ανάπτυξη και προβολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντός και εκτός Ελλάδας.