Σπυροπούλου Αθανασία PDF Εκτύπωση

Η Αθανασία Σπυροπούλου διδάσκει Αγγλική Γλώσσα και Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς.

 

 

 

 

 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα


Η Αθανασία Σπυροπούλου διδάσκει Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς. Είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1983-1987, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας - MATEFL/TESL (1990-1992, Saint Michael's College, VT, U.S.A.). Έχει ευρεία και μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας ως διδάσκουσα, επιμορφώτρια εκπαιδευτικών και εξετάστρια σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Michigan, Cambridge, TOEFL). Επιπροσθέτως, εργάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης (1998-2000, 2000-2004), όπου, μεταξύ άλλων, είχε σημαντικά καθήκοντα σε σχέση με τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τo 2003 για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί ως expert στην Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Πανεπιστημίων (EUA) και έχει διατελέσει συντονίστρια και βοηθός συντάκτης της περιοδικής έκδοσης "“Leadership and Governance in Higher Education” του εκδοτικού οίκου  RAABE (2012-2015). Πέρα απο τα διδακτικά της καθήκοντα, έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος ως εκπρόσωπος του κλάδου ΕΕΠ της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου (2013-2017) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2005-2013 και 2018 -).