Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα (Υ8) PDF Εκτύπωση

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα (Υ8)

Φωτεινή Γαζή

ECTS 4

Το μάθημα εστιάζει στις κεντρικές εξελίξεις και φαινόμενα στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Εξετάζονται το Κίνημα στο Γουδί, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος και η Μικρασιατική Εκστρατεία, ο Μεσοπόλεμος, ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή, η Αντίσταση, ο Εμφύλιος Πόλεμος, η ανάδυση της μεταπολεμικής Ελλάδας, η Δικτατορία των Συνταγματαρχών και η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και της παγκοσμιοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες και φαινόμενα καθώς και στις πολιτισμικές και ιδεολογικές τάσεις και ρεύματα.

Στόχοι

Να αποκτήσουν οι φοιτητές-τριες γνώση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
Να προσεγγίσουν οι φοιτητές-τριες τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία και τις θεματικές της
Να αποκτήσουν οι φοιτητές-τριες τη δυνατότητα να αναλύουν και να κατανοούν τις σύγχρονες πραγματικότητες μέσα στα ιστορικά τους συμφραζόμενα

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει
Να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
Να μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και εξελίξεις

Δομή

Το μάθημα συνίσταται σε τρίωρες εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η διδάσκουσα αναπτύσσει τις θεματικές του μαθήματος και αναφέρεται σε σχετική σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία.

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται γραπτώς στις θεματικές του μαθήματος μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Στην τελική αξιολόγηση, συνυπολογίζονται γραπτές εργασίες σχετικές με τις θεματικές του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.) (2002), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., Βιβλιόραμα, Αθήνα.

Κωστής Κ. (2013), Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-21ος αι., Πόλις, Αθήνα.

Βερέμης Θ.- Κολιόπουλος Ι. (2006), Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια, Καστανιώτης, Αθήνα.

Βούλγαρης Γ. (1991), Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, Θεμέλιο, Αθήνα.