Σύγχρονη Ιστορία: Η Ευρώπη και ο κόσμος στον 20ο αιώνα (Υ9) PDF Εκτύπωση

Σύγχρονη Ιστορία: Η Ευρώπη και ο κόσμος στον 20ο αιώνα (Υ9)

Φωτεινή Γαζή

ECTS 4,5

Το μάθημα εξετάζει γεγονότα, φαινόμενα και διαδικασίες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας κατά τη σύγχρονη εποχή. Περιλαμβάνει εισαγωγικές ενότητες για τις εξελίξεις κατά τον 19ο αιώνα αλλά η έμφαση δίνεται στην ιστορία του 20ου αιώνα. Η ανάλυση εστιάζει στους Παγκόσμιους Πολέμους, στη Ρώσικη Επανάσταση, στις ολοκληρωτικές ιδεολογίες και στα ολοκληρωτικά καθεστώτα του Μεσοπολέμου, στον «Ψυχρό Πόλεμο», στην αποικιοκρατία και στην απο-αποικιοποίηση, στην διαίρεση αλλά και στην ένωση της Ευρώπης κατά την περίοδο 1945-1991, στην πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, στην ανάδυση του μετα-κομμουνιστικού κόσμου και στην ανάπτυξη της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης.
    
Στόχοι

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με την σύγχρονη ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία
Να κατανοήσουν οι φοιτητές-τριες τις ιστορικές διαδικασίες και φαινόμενα που συνέβαλαν στην ανάδυση του σύγχρονου κόσμου
Να αξιοποιήσουν οι φοιτητές/τριες την ιστορική γνώση για να κατανοήσουν κριτικά σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει
Να γνωρίζουν κεντρικά γεγονότα και φαινόμενα της σύγχρονης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας
Να κατανοούν τις διαδικασίες διαμόρφωσης του σύγχρονου κόσμου
Να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν την ιστορική γνώση στην ανάλυση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων

Δομή

Το μάθημα αποτελείται από τρίωρες εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η διδάσκουσα αναπτύσσει τις θεματικές και παρουσιάζει σχετικό βιβλιογραφικό ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος (μουσεία, μνημεία κτλ.).

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται γραπτώς στις θεματικές του μαθήματος μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Στην τελική αξιολόγηση, συνυπολογίζονται γραπτές εργασίες σχετικές με τις θεματικές του μαθήματος.


Βιβλιογραφία

Serge Berstein -Pierre Milza (2009), Ιστορία της Ευρώπης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα.
Norman Davies (2010), Ιστορία της Ευρώπης, Νεφέλη, Αθήνα.
Eric Hobsbawm (2010), Η εποχή των άκρων, Θεμέλιο, Αθήνα.
Mark Mazower (2013), Σκοτεινή Ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα.