Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Εξέλιξη Εκπαιδευτικών Θεσμών και Θεωριών PDF Εκτύπωση
 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης

Εκλογή σε θέση Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Εξέλιξη Εκπαιδευτικών Θεσμών και Θεωριών"