Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ PDF Εκτύπωση
 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης

Μονιμοποίηση της κ. Παναγιώτας Παπαδιαμαντάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό αντικείμενο: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"