Ερευνητικά εργαστήρια PDF Print
There are no translations available.

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2009 το Εργαστήριο Μελετών Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 1814/τ. Β'/ 1.9.09).