Ερευνητικά εργαστήρια PDF Εκτύπωση

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2009 το Εργαστήριο Μελετών Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 1814/τ. Β'/ 1.9.09).