(10-05-16) Εκδήλωση με θέμα: "Life-long learning for Co-operative Managers in Movement Values and Principles." PDF Εκτύπωση

Η Κατεύθυνση "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση"

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα:

"Life-long learning for Co-operative Managers in Movement Values and Principles."

Ομιλητές θα είναι οι Professors Judy Haiven and Larry Haiven, St. Mary's University, Canada.

την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, ώρα 17.30

στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 1ος όροφος