Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης -Πολιτική Υγείας PDF Εκτύπωση
Συγκρότηση 7μελών επιτοπών κρίσης

Πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ"

  

Συγκρότηση 7μελούς "Πολιτική Υγείας"

Απόφαση Συγκρότησης 7μελούς "Πολιτική Υγείας"

Μέλη 7μελούς επιτροπής κρίσης γνωστικού αντικειμένου "Πολιτική Υγείας"