Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - "Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Κοινωνική Οικονομία" PDF Εκτύπωση
 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης


Μονιμοποίηση του κ. Μιχάλη Φεφέ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Κοινωνική Οικονομία".