(03-10-2016) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής ΠΜΣ ακ. έτος 2016-17 PDF Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι επιτυχόντες όλων των Κατευθύνσεων θα ενημερωθούν για τον τρόπο εγγραφής με επόμενη ανακοίνωση