"Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης" PDF Εκτύπωση
 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης

 

Μονιμοποίηση του  κ. Ανδρέα Φερώνα  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης"