"Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης" PDF Print
There are no translations available.

 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης

 

Μονιμοποίηση του  κ. Ανδρέα Φερώνα  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης"