"Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης" PDF Εκτύπωση
 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης

 

Πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ