"Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης - "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης" PDF Print
There are no translations available.

 
Συγκρότηση 7μελών επιτροπών κρίσης

 

Πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ